Εμβολιάζονται το Σάββατο οι κάτοικοι στον ακριτικό Δήμο της Αθηένου


November 25, 2021

Ο Δήμος Αθηένου ανακοινώνει ότι το Υπουργείο Υγείας, εισακούοντας αίτημα του Δήμου, για να βοηθηθούν οι κάτοικοι που θέλουν να εμβολιασθούν εναντίον του Κορωνοϊού και διαμένουν στην ακριτική Αθηένου, διευθέτησε όπως  το Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2021 στην Αθηένου θα πραγματοποιηθεί από κινητή μονάδα του Υπουργείου εμβολιασμός με το εμβόλιο της εταιρείας PFIZER.

Έχουν δηλώσει να εμβολιασθούν συνολικά 444 άτομα, ενώ το ενδιαφέρον είναι ακόμη πολύ μεγάλο. Θα εμβολιασθούν  άτομα όλων των ηλικιών, 20 με την πρώτη δόση, 1 με τη δεύτερη δόση και οι υπόλοιποι, άτομα που ολοκλήρωσαν τον εμβολιασμό τους τουλάχιστον πριν 6 μήνες, με την 3η δόση.

Ο εμβολιασμός θα ξεκινήσει στις 8.30 π.μ. και θα πραγματοποιηθεί στο Νέο Κέντρο Υγείας Αθηένου. Όλοι οι κάτοικοι που θα εμβολιασθούν έχουν καταγραφεί από τον Δήμο και ενημερώνονται για παρουσίαση στο Κέντρο Υγείας σε διαφορετικά διαστήματα ανά ομάδες, ώστε να αποφευχθεί συνωστισμός στον χώρο.

Ο Δήμος Αθηένου, συμβάλλοντας στο γενικό αίσθημα για εμβολιασμό του πληθυσμού και δημιουργία της όσο το δυνατόν μεγαλύτερης ανοσίας στους κατοίκους του ακριτικού Δήμου, ζήτησε τη διενέργεια του εμβολιασμού στην Αθηένου, ώστε να βοηθηθούν και να μην ταλαιπωρηθούν με μετάβαση στα κέντρα εμβολιασμού των πόλεων όσοι θέλουν να εμβολιασθούν.

Ο Δήμαρχος Αθηένου, κ. Κυριάκος Καρεκλάς, ευχαρίστησε θερμά για άλλη μια φορά το Υπουργείο Υγείας και ιδιαίτερα την Αναπληρώτρια Διευθύντρια των Ιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας κ. Όλγα Καλακούτα, η οποία μόλις της υποβλήθηκε αίτημα από τον Δήμαρχο έγκρινε να γίνει ο εμβολιασμός στην Αθηένου, δείχνοντας και πάλι τον ανθρώπινο χαρακτήρα της και τον επαγγελματισμό της.

Παράλληλα, ο Δήμαρχος ευχαριστεί για άλλη μια φορά και όλους τους υπόλοιπους λειτουργούς του Υπουργείου Υγείας που βοηθούν στον εμβολιασμό των ακριτών Αθηενιτών, την κ. Γεωργία Χριστοδούλου, Λειτουργό Α’ Επισκεπτριών Υγείας Λάρνακας-Αμμοχώστου, καθώς και τους Επισκέπτες Υγείας και το άλλο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό που βοηθούν στους εμβολιασμούς και οι οποίοι με τον τρόπο τους βοηθούν να γίνεται εύκολα και χωρίς προβλήματα ο εμβολιασμός.

Comments(0)

Log in to comment