Έκθεση: A territory without terrain

June 16, 2021 - 60 views
From June 18, 2021 - 09:00 AM
to September 04, 2021 - 07:00 PM
Δημoτική Πινακοθήκη Λἀρνακας
Λεωφὀρος Αθηνών Πλατεἰα Ευρὠπης
6022, Λἀρνακα

A
territory
without
terrain

Προσκαλείστε στα εγκαίνια της έκθεσης

Εφἠ Σαββίδη

Επιμέλεια
Μαρίνα Χριστοδουλίδου

Δημoτική Πινακοθήκη Λἀρνακας

Εγκαίνια
Παρασκευή,18 Ιουνίου 2021, 18:00 – 22:00

Διἀρκεια
18 Ιουνίου - 04 Σεπτεμβρίου 2021

Ώρες Λειτουργίας
Δευτέρα – Παρασκευή 9:00-13:00 & 16:00-19:00
Σἀββατο 10:00-13:00

Λεωφὀρος Αθηνών
Πλατεἰα Ευρὠπης
Λἀρνακα 6022

Ε: culturalservices@larnaka.com
Τ: 24 657745

Comments(0)

Log in to comment