7 Απριλίου 2020


April 02, 2020
1.Σμυρίλλη - Πύλα Χριστίνα Νικοδήμου Μυλωνά 12   Έναντι Υπεραγοράς ΜΕΤΡΟ Λάρνακα 24650777
2.Χριστοφόρου Ανδρέας Λαρίσσης 21 Καμάρες - Προς Λεμεσό 400μ. μετά από το Cineplex Λάρνακα 24364270

Comments(0)

Log in to comment