Ανακοίνωση Δήμου Λιβαδιών για τα προβλήματα παροχής νερού


July 25, 2021

Δυστυχώς για δεύτερη συνεχόμενη φορά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα ο Δήμος μας επηρεάστηκε από τη διακοπή νερού λόγω βλάβης στον Κεντρικό Αγωγό του Τμήματος Υδάτων, αγωγός που τροφοδοτεί τις δεξαμενές μας.

Εφόσον λοιπόν την αποκλειστική ευθύνη του εν λόγω αγωγού την έχει το Τμήμα Υδάτων, καμίαν απολύτως ευθύνη δεν φέρει ο Δήμος μας. Εξαιτίας όμως της βλάβης επηρεάστηκε σοβαρά η παροχή νερού σε όλες τις κατοικίες του Δήμου μας και ειδικότερα σε αυτές που βρίσκονται σε μεγαλύτερο υψόμετρο.

Για την επιδιόρθωση της βλάβης και παρά το γεγονός ότι δεν ήταν ευθύνη μας, συνδράμαμε ενισχύοντας το προσωπικό του Τμήματος Υδάτων και με δικό μας προσωπικό με αποκλειστικό σκοπό την επιδιόρθωση της βλάβης το συντομότερο δυνατόν και τη λήξη της ταλαιπωρίας των Δημοτών μας.

Να αναφέρουμε ότι ο Δήμος μας υπέβαλε έντονες διαμαρτυρίες στη Διεύθυνση του Τμήματος Υδάτων για τη μεγάλη ταλαιπωρία που προκαλούν οι συχνές διακοπές νερού στους Δημότες μας. Ελπίζουμε σε λίγες ώρες όλες οι κατοικίες να έχουν νερό και να λήξει η ταλαιπωρία.

Θερμή παράκληση όπως όλοι είμαστε προσεκτικοί με τη χρήση του νερού, προκειμένου να φτάσει το νερό σε όλες τις κατοικίες.

Comments(0)

Log in to comment