Αναθεωρημένες οδηγίες για κομμωτήρια και κουρεία


May 23, 2020
Επιπρόσθετες οδηγίες για τα μέτρα προστασίας που πρέπει να υπάρχουν στα κομμωτήρια και τα κουρεία, εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας.

 

Συγκεκριμένα, αναφέρεται σε ένα σημείο, πως για εργασίες οι οποίες δεν μπορούν να διεκπεραιωθούν με τη χρήση γαντιών, θα πρέπει απαραίτητα αυτές να διενεργούνται μετά από σχολαστικό πλύσιμο και απολύμανση των χεριών.

 

Επιπρόσθετα, τονίζεται πως πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για τον συστηματικό, επαρκή αερισμό όλων των χώρων κατά την διάρκεια των εργασιών.  Χρήση κλιματιστικών επιτρέπεται εφόσον διασφαλίζεται η εισαγωγή φρέσκου αέρα ανά τακτά χρονικά διαστήματα τα οποία δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα 15 λεπτά ή και σύμφωνα με τις οδηγίες για τη λειτουργία κλιματιστικών που εκδίδονται από τις Αρμόδιες Υπηρεσίες. (Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας).

 

Διαβάστε ΕΔΩ αναλυτικά τον αναθεωρημένο οδηγό.

 

Comments(0)

Log in to comment