Ανοίγει ο δρόμος για εκατοντάδες προαγωγές στο δημόσιο


February 22, 2021
Η Επιτροπή Οικονομικών συζητά σήμερα την αποπαγοποίηση εκατοντάδων προαγωγών - πλήρωση κενών θέσων στο Δημόσιο

Πράσινο φως για να προχωρήσουν μια σειρά από προαγωγές προκειμένου να πληρωθούν κενές θέσεις στο δημόσιο, φαίνεται πως θα ανάψει σήμερα η Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής. Οι προαγωγές αφορούν διάφορους τομείς και τμήματα του δημόσιου τομέα.

Συγκεκριμένα από το Υπουργείο Άμυνας ζητήθηκε έγκριση από την Επιτροπή Οικονομικών για 316 υπαξιωματικούς που κατέχουν θέση Λοχία, να προαχθούν σε θέση Επιλοχία. Επιπλέον έχει τεθεί προς έγκριση δεύτερο αίτημα από το Υπ. Άμυνας, για πλήρωση 191 θέσεων που είτε είναι ήδη κενές είτε πρόκειται να μείνουν κενές στο άμεσο μέλλον λόγω αφυπηρετήσεων. Συγκεκριμένα πρόκειται για 3 θέσεις Ανθυπασπιστή Α’, 9 θέσεις Ανθυπασπιστή Β’, 56 θέσεις Ανθυπασπιστή Γ’, 89 θέσεις Αρχιλοχία, 34 θέσεις Επιλοχία.

Πέραν από τα αιτήματα του Υπουργείου Άμυνας, στην Επιτροπή Οικονομικών θα τεθούν προς έγκριση και αντίστοιχα αιτήματα για θέσεις στην Βουλή, το ΤΕΠΑΚ, το ΥΠΕΞ και στην τοπική αυτοδιοίκηση.  

Βουλή: Αποπαγοποίηση τεσσάρων διευθυντικών θέσεων πρώτου διορισμού και προαγωγής. Όλες οι θέσεις είναι κλίμακα Α15i.

Επιπλέον από την Βουλή υπάρχουν και αιτήματα που αφορούν 9 μη διευθυντικές θέσεις. Πρόκειται για 2 θέσεις ανώτερου στενογράφου, 4 θέσεις λειτουργού ευρωπαϊκών υποθέσεων, 1 θέση γραμματέα κοινοβουλευτικών επιτροπών, 1 θέση πρώτου λειτουργού οικονομικής διαχείρισης, 1 μια θέση λειτουργού υπηρεσίας προϋπολογισμού. Οι εν λόγω θέσεις αφορούν κλίμακα από Α9 έως Α11.

ΤΕΠΑΚ: Αποπαγοποίηση 23 θέσεων.  Συγκεκριμένα, 5  λέκτορα/επίκουρου καθηγητή, 9 καθηγητή, 6 αναπληρωτή καθηγητή, 2 επίκουρου καθηγητή και 1 ανώτερου εκπαιδευτή.

Υπουργείο Εξωτερικών: Από το ΥπΕξ, υποβλήθηκε αίτημα για αποπαγoποίηση συγκεκριμένα,. 3 θέσεις πληρεξούσιου Υπουργού, 4 συμβούλου ή γενικού πρόξενου και 1 θέσης γραμματέα Α ή πρόξενου, γραμματέα Β ή υποπρόξενου. Πρόκειται επίσης για θέσεις που αφορούν κλίμακες από Α10 έως Α12.

 

Τοπική Αυτοδιοίκηση:

Δήμος Λεμεσού: Αίτημα για πλήρωση 5 κενών θέσεων. Συγκεκριμένα πρόκειται για αιτήματα προαγωγών, επιστατών, επιθεωρητών λογαριασμών και ενός ανώτερου επιθεωρητή λογαριασμών.  

Αγίου Αθανασίου: Αίτημα για αποπαγοποίηση προαγωγής υγειονομικού λειτουργού Α’ με τη διαδικασία.  

Δήμος Πολεμιδιών: Αίτημα Αποπαγοποίηση  για θέση γραμματειακού λειτουργού. Πρόκειται για θέση από την οποία ο υφιστάμενος λειτουργός θα αφυπηρετήσει τον Ερχόμενο Σεμπτέβριο.

 

Comments(0)

Log in to comment