Χορήγηση 2ης δόσης εμβολίου στην Κύπρο σε εμβολιασθέντες με την 1η δόση στο εξωτερικό


July 21, 2021

Για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθούν τα άτομα που έχουν εμβολιαστεί με την 1η δόση στο εξωτερικό και επιθυμούν να εμβολιαστούν με τη 2η δόση στην Κύπρο, ενημερώνει, σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Υγείας.

Σε ανακοίνωση του, το Υπουργείο Υγείας αναφέρει ότι συνεχίζοντας με προσήλωση προς τον στόχο της εμβολιαστικής θωράκισης έναντι της COVID-19 όσο το δυνατό μεγαλύτερου ποσοστού του πληθυσμού και με στόχο να διευκολυνθεί ο εμβολιασμός στην Κύπρο με τη 2η δόση των πολιτών που έχουν λάβει την 1η δόση στο εξωτερικό, ενημερώνει αρχικά ότι δικαιούχοι είναι μόνο τα άτομα που εμπίπτουν στις πιο κάτω κατηγορίες: Κύπριοι πολίτες, είτε Μόνιμα διαμένοντες στη Δημοκρατία, είτε Πολίτες εγγεγραμμένοι στο ΓεΣΥ.

Σημειώνει ότι η υποβολή των αιτημάτων για ραντεβού για τη 2η δόση στην Κύπρο μπορεί να γίνει είτε τηλεφωνικά μέσω του 1474, είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση covid19@dmrid.gov.cy.

Όπως αναφέρει, στην εν λόγω επικοινωνία, θα πρέπει απαραίτητα να υποβληθούν όλα τα πιο κάτω στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, Αρ. αποδεικτικού ταυτοποίησης (ταυτότητα, διαβατήριο, Δελτίο Εγγραφής Αλλοδαπού), Ημερομηνία γέννησης, Ημερομηνία χορήγησης της 1ης δόσης, Είδος εμβολίου, Αρ. τηλεφώνου επικοινωνίας, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Επαρχία διαμονής.

Σημειώνει, τέλος, ότι η παραχώρηση ραντεβού γίνεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μετά την υποβολή του αιτήματος, συνεπώς, τα αιτήματα θα πρέπει να υποβάλλονται μετά την άφιξη του ενδιαφερόμενου πολίτη στην Κύπρο.

Comments(0)

Log in to comment