Δείτε το βίντεο από την κατεδάφιση των δεξαμενών της εταιρείας Πετρολίνα


April 08, 2021

Οι εργασίες για αποξήλωση των δεξαμενών της Πετρολίνα άρχισαν με την κατεδάφιση της μεγαλύτερης δεξαμενής καυσίμων της εταιρείας που υπήρχε τότε στην Κύπρο, τον Μάιο του 2018. Με την μεταφορά και λειτουργία της εταιρείας στις ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της στο Βασιλικό από την 1 Ιανουαρίου 2020, ακολούθησαν οι εργασίες κατεδάφισης των υποδομών των υγρών καυσίμων.

Οι εργασίες για αποξήλωση των δεξαμενών, με την εξασφάλιση της εν λόγω άδειας, βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο και αναμένεται να ολοκληρωθούν σε τρεις περίπου μήνες. Αναμένεται να κατεδαφιστούν συνολικά 19 δεξαμενές, χωρητικότητάς περίπου 40000 κυβικών μέτρων. Ανάμεσα στις εγκαταστάσεις που θα κατεδαφιστούν περιλαμβάνονται εκτός από τις δεξαμενές πετρελαιοειδών, γεμιστήρι και άλλες συναφείς εγκαταστάσεις υποστήριξης, γραφεία και αποθήκες.

Η Πετρολίνα μεταξύ άλλων εργασιών έχει ήδη ολοκληρώσει την αποσυναρμολόγηση, αποξήλωση και απομάκρυνση του δικτύου σωληνώσεων, όλης της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης των δεξαμενών και του αντλιοστασίου.

Έχει επίσης εκδοθεί άδεια αποξήλωσης και απομάκρυνσης των υποθαλάσσιων αγωγών που αφορούν τα πετρελαιοειδή και το υγραέριο και έχει συμφωνία με εταιρεία για την απομάκρυνση τους.

Η κατεδάφιση των εγκαταστάσεων της Πετρολίνα στην Λάρνακα είναι ιστορικής σημασίας, αφού οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις είχαν αρχίσει να υλοποιούνται το 1959 και είχαν ολοκληρωθεί το 1960, χρονιά που σημάδεψε και την λειτουργία της πρώτης Κυπριακής εταιρείας πετρελαιοειδών.

Δείτε το βίντεο που δημοσιεύτηκε σήμερα στην επίσημη σελίδα της εταιρίας :

 

 

 

Comments(0)

Log in to comment