Με ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς κάνει ποδαρικό το 2020 - Δείτε ότι αφορά την Λάρνακα


January 07, 2020

Περίπου 20 ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί ακινήτων αναμένεται να πραγματοποιηθούν στις αρχές της νέας χρονιάς.

 

Πρεμιέρα για το 2020 πραγματοποιείται την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου με τέσσερις πλειστηριασμούς, ενώ η συνέχεια θα δοθεί στις 20, 22, 27, 30 και 31 Ιανουαρίου.

Οι τιμές των ακινήτων κυμαίνονται από €6.400 μέχρι €5.25 εκατ.

Στη λίστα βρίσκονται κατοικίες, αγροτεμάχια και οικόπεδα της Συνεργατικής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΣΕΔΙΠΕΣ),  της Ελληνικής Τράπεζας και της Gordian Holdings.

 

Αγροτεμάχιο 1,478 τ.μ. στην Αραδίππου (Άγιος Φανούριος, Ριζοελιά)
Πρόκειται για χωράφι με εννέα χαρουπιές. Η επιφυλασσόμενη τιμή πώλησης δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ.
Επιφυλασσόμενη τιμή: €61.625
Ποσό εγγύησης: €6.163
Ενυπόθηκος Δανειστής: Συνεργατική Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ
Ημερομηνία πλειστηριασμού: 10/01/2020 10:00

Οικόπεδο 602 τ.μ. στην Αραδίππου (Βλάχος, Καμάρες)
Η επιφυλασσόμενη τιμή πώλησης δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ.
Ενυπόθηκος Δανειστής: Συνεργατική Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ
Επιφυλασσόμενη τιμή: €139.650
Ποσό εγγύησης: €13.965
Ημερομηνία πλειστηριασμού: 10/01/2020 10:00

Αγροτεμάχιο 42.012 τ.μ. στα Λιβάδια Λάρνακας (Λαξιά)
Πρόκειται για χωράφι με διάφορα δέντρα. Από το κτήμα αυτό διέρχεται αργάκι.
Ενυπόθηκος Δανειστής: Συνεργατική Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ
Επιφυλασσόμενη τιμή: €450.000
Ποσό εγγύησης: €45.000
Ημερομηνία πλειστηριασμού: 10/01/2020 10:00

Αγροτεμάχιο 4.085 τ.μ. στην Αραδίππου (Απόστολος Λουκάς, Χαρτζίν)
Πρόκειται για χωράφι με ελιές. Προσωρινός τίτλος ισχύει μέχρι τη συμπλήρωση του τελικού σχεδίου και την έκδοση των νέων μόνιμων τίτλων.
Ενυπόθηκος Δανειστής: Συνεργατική Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ
Επιφυλασσόμενη τιμή: €48.800
Ποσό εγγύησης: €4.880
Ημερομηνία πλειστηριασμού: 10/01/2020 10:00

Πηγή:https://inbusinessnews.reporter.com.cy/

Comments(0)

Log in to comment