Μέχρι πότε μπορούμε να πληρώσουμε τα αποχετευτικά τέλη για το έτος 2020


January 27, 2021

 Υπενθυμίζεται ότι η Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2021, είναι η τελευταία ημερομηνία πληρωμής των αποχετευτικών τελών για το έτος 2020.

 

Οι πληρωμές των τελών γίνονται στα ακόλουθα σημεία:

 

• διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας του ΣΑΛ στο www.lsdb.org.cy ή στο www.jccsmart.com

• στο Κέντρο Εξυπηρέτησης του Δημότη Λάρνακας, στην οδό Ανδρέα Μιαούλη αρ.11, 6017 Λάρνακα,

• στα Κεντρικά Γραφεία του ΣΑΛ, Γωνία Ήρας και Φώτη Κόντογλου, 6057 Λάρνακα.

 

Ως μέτρο περιορισμού της εξάπλωσης του Κορωνοϊού, το ΣΑΛ σας προτρέπει όπως διευθετείτε τις πληρωμές σας ηλεκτρονικά στους πιο πάνω συνδέσμους για αποφυγή ταλαιπωρίας και συνωστισμού στα ταμεία.

Μετά την τελευταία ημερομηνία πληρωμής, σε μη εξοφλημένους λογαριασμούς, θα επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση σύμφωνα με τις πρόνοιες της ισχύουσας Νομοθεσίας.

 

Για διευκρινίσεις παρακαλώ αποταθείτε στο τηλ.24-815222, εσωτ.117 ή στο accounts@lsdb.org.cy.

Comments(0)

Log in to comment