Νέοι έλεγχοι σε αγορές τροφίμων για μέτρα ασφαλείας


April 23, 2020

Σε 663 ελέγχους προχώρησαν οι Λειτουργοί των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας σε υποστατικά επιχειρήσεων τροφίμων παγκύπρια, την περίοδο 13-18 Απριλίου 2020.

Οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργήθηκαν μετά από οδηγίες που δόθηκαν από τον Υπουργό Υγείας κ. Κωνσταντίνο Ιωάννου για δειγματοληπτικές επισκέψεις σε υποστατικά, ώστε να διαπιστωθεί ο βαθμός τήρησης των προνοιών των σχετικών Διαταγμάτων από τις επιχειρήσεις. 

Από τους ελέγχους καταγράφηκαν 34 παραβιάσεις που αφορούσαν κυρίως σε ελλιπή σηματοδότηση και τήρηση απόστασης 2 μέτρων μεταξύ του κοινού, στα ταμεία και στις ουρές αναμονής εντός και εκτός των καταστημάτων, αλλά και την τοποθέτηση για το κοινό και την υποχρεωτική χρήση από το προσωπικό απολυμαντικού, γαντιών και μασκών. 

Σε όλες τις περιπτώσεις έγινε συμμόρφωση με τις υποδείξεις των Υγειονομικών Λειτουργών, πλην μιας, για την οποία ζητήθηκε η συνδρομή της Αστυνομίας.

Comments(0)

Log in to comment