Παράδοση επιταγής ύψους €1000 το εστιατόριο Re-buke για στήριξη του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λάρνακας.


January 09, 2020

Παράδοση επιταγής ύψους €1000 από το εστιατόριο Re-buke για στήριξη του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λάρνακας. Την επιταγή παρέλαβε η Πρόεδρό της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας, Εθελοντισμού και Προσφυγικών Θεμάτων κ. Άντρη Ανδρέου.

Comments(0)

Log in to comment