Πόλεμος για εισαγόμενα κτυπημένα οχήματα


June 05, 2020

Έντονες πιέσεις δέχεται το υπουργείο Μεταφορών και σε επίπεδο υπουργού, ώστε να αποσυρθεί η εγκύκλιος του Τμήματος Οδικών Μεταφορών που προβλέπει ότι από τις 12 Μαΐου όλα τα μεταχειρισμένα εισαγόμενα αυτοκίνητα που εισάγονται κτυπημένα ή με άλλα προβλήματα -π.χ. ζημιές από χαλάζι- αυτό να αναγράφεται στον τίτλο ιδιοκτησίας τους.

Οι αριθμοί οχημάτων που εισάγονται στην Κύπρο με ζημιές από δυστυχήματα, ζημιές από πλημμύρες ή από χαλαζοθύελλα κ.τ.λ. αυξάνονται κάθετα τους τελευταίους μήνες, δημιουργώντας ουσιαστικά ακόμα ένα επιχειρηματικό τομέα, ανταγωνιστικό αυτή την φορά των εισαγωγέων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Τα αυτοκίνητα με ζημιές έχουν πολύ μικρότερο κόστος όταν αγοράζονται από δημοπρασίες ασφαλιστικών εταιρειών και άλλες από το εξωτερικό και μετά την επισκευή τους στην Κύπρο, διατίθενται σε πιο χαμηλές τιμές.

Το υπουργείο Μεταφορών, παρακολουθώντας τη γεωμετρική αύξηση πωλήσεων κτυπημένων εισαγόμενων μεταχειρισμένων έκρινε ότι τίθενται δύο σοβαρά ζητήματα για να αντιμετωπίσει: το ένα αφορά την οδική ασφάλεια σε σχέση με τη συμπεριφορά κάποιων από τα αυτοκίνητα αυτά και το δεύτερο την υποχρέωσή του να προστατεύσει τους καταναλωτές που δεν γνωρίζουν την προηγούμενη κατάσταση του οχήματος που αγοράζουν.

Γι' αυτό, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, από τις 12 Μαΐου, σε συνεννόηση με το υπουργείο, εξέδωσε εγκύκλιο, με την οποία η εγγραφή οχημάτων που έχουν εισαχθεί ή μεταφερθεί από άλλη χώρα και υπάρχει ένδειξη ή πληροφόρηση ότι είχε υποστεί ζημιές γίνεται με διαφορετική και πολύ πιο αυστηρή διαδικασία, ενώ αναγράφεται στον τίτλο ιδιοκτησίας η κατάσταση του οχήματος, ώστε να είναι ενήμερος ο αγοραστής. Έτσι, ελέγχονται τα έγγραφα όλων των οχημάτων που εισάγονται μεταχειρισμένα (π.χ. τιμολόγιο αγοράς, έγγραφο δημοπρασίας αν υπάρχει, πιστοποιητικό εγγραφής της χώρας προέλευσης κ.λπ.) και για να διαπιστωθεί αν έφτασε στην Κύπρο με τέτοιες ζημιές, ενώ καταγράφονται και ανάλογες πληροφορίες που προέρχονται από ελέγχους σε αποθήκες αποταμίευσης (bonded) ή από τους ελέγχους του Τελωνείου κ.τ.λ. 

Όταν από τους ελέγχους αυτούς, υπάρχει ένδειξη ή πληροφόρηση ότι ένα όχημα είχε υποστεί ζημιά (π.χ. σύγκρουση, πλημμύρα, χαλάζι) τότε απαιτείται πρώτον, βεβαίωση ελέγχου της ταυτότητας του οχήματος και δεύτερο, τεχνική έκθεση για το κατά πόσο επηρεάστηκε η οδική συμπεριφορά του οχήματος και σε ποιο βαθμό, για να διαπιστωθεί αν αυτό είναι κατάλληλο για οδική χρήση. Ο έλεγχος γίνεται από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του κατασκευαστή του οχήματος ή από μηχανολόγο αυτοκινήτων ή μηχανολόγο μηχανικό μέλος του ΕΤΕΚ. Πρόσθετα απαιτούνται και όλες οι διαδικασίες εγγραφής εισαγόμενου οχήματος.

Η διαδικασία, όπως ισχύει από τις 12 Μαΐου και μετά για κτυπημένα εισαγόμενα οχήματα, δεν τελειώνει εδώ. Κάθε αυτοκίνητο που εντάσσεται στην κατηγορία του εισαγόμενου-κτυπημένου, με όλα τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά και την ειδική έκθεση για την κατάστασή του, ελέγχεται σε  ΚΕΜΟ, από τεχνικό του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, με οδηγίες για προσεκτικό έλεγχο για τυχόν αλλαγές σε κινητήρα και το πλαίσιο (σασί) για συγκολλήσεις και για τους αριθμούς εγγραφής του. 

Στα έγγραφα του αυτοκινήτου, διευκρινίζεται αν αυτό είχε υποστεί ζημιές από σύγκρουση ή από πλημμύρα ή από χαλαζοθύελλα και η διευκρίνιση αυτή καταχωρείται και στο πιστοποιητικό εγγραφής (κοτσιάνι) που εκδίδεται κατά την εγγραφή του οχήματος στο Ταμείο. 

Προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη λόγω δυσμενούς διάκρισης

Οι εισαγωγείς κτυπημένων αυτοκινήτων, που οργανώνονται άτυπα, αντιδρούν έντονα στη νέα εγκύκλιο του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, που ουσιαστικά με το άνοιγμα της αγοράς αυτοκινήτου μετά τα μέτρα για τον Covid-19, οι πωλήσεις τους έχουν μειωθεί κάθετα λόγω των νέων διαδικασιών και της αναγραφής στο κοτσιάνι τέτοιων οχημάτων ότι είναι κτυπημένα.  

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του «Φ», πέραν των πιέσεων και των αντιδράσεων και προς τον υπουργό Μεταφορών Γιάννη Καρούσο, προωθούν και δικαστικά μέτρα με σκοπό να πετύχουν ανατροπή των νέων ρυθμίσεων, που θεωρούν ότι ουσιαστικά καταστρέφουν τις επιχειρήσεις τους.  

Τα κύρια επιχειρήματά τους για απόσυρση των νέων ρυθμίσεων, είναι ότι στην καταπληκτική τους πλειοψηφία τα οχήματα που εισάγουν κτυπημένα έχουν περιορισμένες ζημιές, κυρίως στο αμάξωμα και δεν επηρεάζουν την οδική ασφάλεια. Αντίθετα, όπως αναφέρουν, δημιουργούν ένα πρόσθετο κύκλο εργασιών με ισιωτές, μηχανικούς, βαφείς και πωλητές εξαρτημάτων, που βοηθά την οικονομία.

Επίσης, σύμφωνα με τους ίδιους, η νέα πολιτική του Υπουργείου Μεταφορών καθορίστηκε από τις πιέσεις των εισαγωγέων μεταχειρισμένων των οποίων επηρεάστηκε ο κύκλος εργασιών τους λόγω της αύξησης των πωλήσεων εισαγόμενων κτυπημένων οχημάτων. Επίσης, προσφέρεται στην αγορά και η δυνατότητα αγοράς φθηνότερων αυτοκινήτων για αγοραστές με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες.

Έχουν ήδη εκφράσει πρόθεση και έχουν αναθέσει σε νομικούς την υπεράσπισή τους, περιλαμβανομένης και προσπάθειας εξασφάλισης μέσω Δικαστηρίου, της άμεσης αναστολής ισχύος των ρυθμίσεων που τέθηκαν σε ισχύ με την εγκύκλιο του ΤΟΜ από τις 12 Μαΐου. 

Το κύριο νομικό επιχείρημα προς αυτή την κατεύθυνση, είναι ότι υπάρχει καταφανής δυσμενής διάκριση μεταξύ των εισαγόμενων και των ντόπιων κτυπημένων αυτοκινήτων. Στα εισαγόμενα η ζημιά καταγράφεται στο κοτσιάνι, ενώ στα ντόπια οχήματα που πωλούν επίσης σε δημοπρασίες ασφαλιστικές κ.τλ. ή οι ιδιοκτήτες τους, δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη, υποδεικνύουν. Επίσης, ο όρος «ζημιά» είναι αδιευκρίνιστος, μπορεί να είναι μικρή και επουσιώδης ή όχι, προβάλλουν οι ίδιοι.

Πηγή:https://www.philenews.com/

Comments(0)

Log in to comment