Πρεμιέρα με τρία πολυώροφα στη Λάρνακα κάνει η περιβαλλοντική αρχή


May 18, 2020

Στο μικροσκόπιο της περιβαλλοντικής αρχής η οποία θα συνεδριάσει αύριο μετά τη μακρά παύση από τις 17 Μαρτίου λόγω της κρίσης του κορωνοϊού, θα τεθούν οι μελέτες που υποβλήθηκαν για τρία πολυώροφα κτήρια που προγραμματίζονται να κατασκευαστούν στο δήμο Λάρνακας.

Η συνεδρία της επιτροπής εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον θα διεξάγεται πλέον σε νέο κτήριο στην Έγκωμη δίπλα από το καζίνο Λευκωσίας, όπου θα τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας και υγείας των παρευρισκομένων.

Τα δύο πολυώροφα της Habitat

Η μια μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον (ΜΕΕΠ) αφορά την κατασκευή και λειτουργία δύο πολυώροφων κτιρίων οικιστικών διαμερισμάτων 10 και 12 ορόφων με την ονομασία «Habitat», ιδιοκτησίας της εταιρείας Perisand Holdings LTD, στο δήμο Λάρνακας.

Σύμφωνα με τη μελέτη το κτήριο Α αποτελείται από 10 ορόφους συνολικού ύψους 41 μέτρων και το κτήριο Β αποτελείται από 12 ορόφους συνολικού ύψους 52 μέτρων. Βασικός σκοπός της προτεινόμενης ανάπτυξης είναι η εξυπηρέτηση και φιλοξενία ντόπιων και ξένων τουριστών σε πολυτελείς οικιστικές μονάδες και η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών.

Χωροθετείται εντός των ορίων του δήμου Λάρνακας στην περιοχή «Πουμπάρτες» στην ενορία Άγιος Νικόλαος και απέχει 3 χλμ περίπου από την ακτογραμμή. Εντός του τεμαχίου υπήρχε κατοικία, η οποία κατεδαφίστηκε αφού πρώτα είχαν εκδοθεί όλες οι απαραίτητες άδειες.

Damera Trading

Η δεύτερη ΜΕΕΠ αφορά την κατασκευή και λειτουργία κτιρίου 12 ορόφων με την ονομασία «Best Western Marina» ιδιοκτησίας της εταιρείας Damera Trading, επίσης στο δήμο Λάρνακας.

Σύμφωνα με τη μελέτη, σκοπός του προτεινόμενου έργου είναι η εξυπηρέτηση και φιλοξενία ντόπιων και ξένων τουριστών σε πολυτελείς οικιστικές μονάδες και η παροχή υπηρεσιών όπως γυμναστήριο και κολυμβητική δεξαμενή. Το κόστος κατασκευής θα ανέλθει στα €10 εκ.

Κατά το στάδιο των κατασκευαστικών εργασιών αναμένεται ότι θα εργοδοτηθούν συνολικά περίπου 100 άτομα ενώ κατά τη λειτουργία του προτεινόμενου έργου αναμένεται να δημιουργηθούν περίπου 30 νέες θέσεις εργασίας. Η κατασκευή του προτεινόμενου έργου υπολογίζεται να ολοκληρωθεί σε διάστημα 18 μηνών από την ημέρα έναρξης του. Το κόστος κατασκευής υπολογίζεται ότι θα ανέλθει στα €25 εκ.

Στο πλαίσιο εξέτασης της ΜΕΕΠ από την κατασκευή και λειτουργία του προτεινόμενου πολυώροφου κτηρίου με την ονομασία «Best Western Zenon» έχει ζητηθεί από το τμήμα περιβάλλοντος η υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων τα οποία αφορούν τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης. Στη δημόσια παρουσίαση αναφέρθηκαν συνολικά σε τρία έργα, το Best Western Zenon, το Best Western Marina και το Habitat.

Στην παρουσίαση αναφέρθηκε από τους μελετητές ότι μόνο για το έργο Best Western Marina θα υπάρξει ανάγκη για άντληση νερού όπου θα κατασκευαστούν τέσσερις υπόγειοι χώροι στάθμευσης. Επίσης, αναφέρθηκε ότι και για τα τρία πολυώροφα κτήρια έγιναν μελέτες σκίασης και αερισμού. Τονίστηκε ότι μόνο οι ένοικοι θα έχουν πρόσβαση στους χώρους στάθμευσης.

Ο δήμος Λάρνακας ζήτησε να περιληφθούν στις περιβαλλοντικές μελέτες θέματα που αφορούν τη διαχείριση υπόγειων νερών, την κυκλοφοριακή διαχείριση, την ατμοσφαιρική ρύπανση, τη διαχείριση αποβλήτων και εκσκαφών, την οχληρία σε σχέση με το θόρυβο και σκόνες και τον επηρεασμό των υφιστάμενων δέντρων όσον αφορά το στάδιο κατασκευής του έργου και θέματα κυκλοφοριακής διαχείρισης και διαχείρισης αποβλήτων κατά το στάδιο της λειτουργίας του έργου.

Όπως αναφέρεται, το υφυπουργείο τουρισμού δεν φέρει ένσταση με τα προτεινόμενα έργα, θεωρεί σαν απαραίτητη προϋπόθεση όμως να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην προκαλείται οποιαδήποτε αρνητική επίπτωση στο περιβάλλον, να εξασφαλιστούν όλες οι απαιτούμενες άδειες για την ανάπτυξη, ο αιτητής να συμμορφωθεί με οποιεσδήποτε τυχόν υποδείξεις και όρους τεθούν από άλλες αρμόδιες αρχές και στην περίπτωση προτεινόμενων κέντρων αναψυχής θα πρέπει αυτά να τύχουν έγκρισης από το υφυπουργείο τουρισμού εφόσον εξασφαλιστούν εκ των προτέρων πολεοδομική άδεια και πριν την υποβολή αίτησης για άδεια οικοδομής.

Πηγή: https://www.stockwatch.com.cy/

Comments(0)

Log in to comment