Πρόστιμα: Τι ακριβώς αλλάζει από την Πέμπτη - Τι πρέπει να ξέρετε


September 27, 2020

Αυξάνονται τα πρόστιμα για τροχαίες παραβάσεις

Η περίοδος χάριτος ολοκληρώνεται. Όλοι όσοι παραβίασαν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας μέχρι σήμερα την γλίτωσαν με παρατηρήσεις και με πρόστιμα που όπως και να το κάνουμε «δεν καίνε». Από την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου 2020 όλα αλλάζουν και πιο βαριές ποινές και πρόστιμα μπαίνουν στην εξίσωση. 

Οι εν λόγω ποινές καλύπτουν παραβιάσεις σε: Ταχύτητα,  αλκοόλ, ναρκωτικά, επικίνδυνη και αμελής οδήγηση, οδήγηση υπό κόπωση, παραβίαση Φωτεινού Σηματοδότη, κράνος και ζώνη, εγκατάλειψη οχήματος, προσπέραση, στάθμευση, εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος χωρίς παροχή βοήθειας, ειδική μεταχείριση για όποιον στερείται της άδειας του ή συγκεντρώνει δώδεκα βαθμούς ποινής ή περισσότερους, κατακράτησ μετακίνηση οχήματος.

Τα βασικά πρόστιμα είναι τα ακόλουθα:

-Παραβίαση κόκκινου φαναριού €300
-Οδήγηση χωρίς χρήση ζώνης ασφαλείας ή με χρήση κινητού €150 στην πρώτη παράβαση και €300 σε περίπτωση επανάληψης των ίδιων αδικημάτων εντός τριών ετών.
-Οδήγηση χωρίς τη χρήση κράνους €200 ευρώ και διπλασιασμός 400 ευρώ σε περίπτωση επανάληψης του ίδιου αδικήματος εντός τριών ετών.
-Προσπέρασμα σε συνεχή άσπρη γραμμή ή άλλο απαγορευτικό σήμα €150.
-Προσπέρασμα σε διάβαση πεζών €200.
-Στάθμευση σε χώρους αναπήρων €300.
-Στάθμευση σε διπλή κίτρινη γραμμή και πεζοδρόμια €100.
-Οδήγηση λεωφορείου χωρίς πιστοποιητικό καταλληλότητας €300 και άλλου οχήματος €150.

Καταβολή εξωδίκων

Δίνεται δυνατότητα έκδοσης δύο εξωδίκων, σε περίπτωση που κάποιος οδηγεί με ταχύτητα που υπερβαίνει μέχρι 75% τα επιτρεπτά όρια και είναι παράλληλα υπό την επήρεια αλκοόλης με ένδειξη μέχρι 70μg/100ml. Τα πρόστιμα θα είναι ανάλογα με την κατηγορία του κάθε αδικήματος.  

Εξάλλου, ο νέος νόμος τροποποιεί και τον τρόπο καταβολής  των εξωδίκων προστίμων. Χαρακτηριστικά η νομοθεσία παρέχει  επέκταση της προθεσμίας πληρωμής των εξώδικων των οποίων τα ποσά υπερβαίνουν τα €100 από τις 15 ημέρες στις 30 ημέρες. Η δίωξη εναντίον όσων δεν εξόφλησαν εξώδικο θα ασκείται μετά τις 45 ημέρες από την έκδοση, αντί τις 30 ημέρες σήμερα. Το δικαστήριο θα μπορεί εξάλλου να παραπέμπει, στα πλαίσια της ποινής που επιβάλλει, καταδικασθέντες που εντοπίστηκαν υπό την επήρεια ναρκωτικών, εφόσον οι ίδιοι το ζητήσουν.

Τέλος στην περίοδο χάριτος ανοχής του 20%

Τέλος στην ανοχή του 20% στο όριο ταχύτητας στους αστικούς δρόμους. Καμιά αλλαγή, ωστόσο, δεν θα σημειωθεί στους υπεραστικούς δρόμους αφού το όριο ανοχής του 20% θα συνεχιστεί. (π.χ  στα σημεία των υπεραστικών δρόμων με όριο τα 100km οι οδηγοί δεν θα έχουν συνέπειες στα 120km).

Οδήγηση χωρίς ασφάλεια 

Με βάση τα νέα πρόστιμα, αυξάνεται η χρηματική ποινή για πρόσωπα που οδηγούν χωρίς ασφάλεια. Χαρακτηριστικά, το πρόστιμο ανεβαίνει από  €1708 ευρώ σε €3000 ευρώ και αύξηση της χρηµατικής ποινής στην περίπτωση δεύτερης καταδίκης από €3417 ευρώ σε €6000 ευρώ. Οι ποινές φυλάκισης που προβλέπονται µέχρι ένα και δύο έτη αντίστοιχα, παραµένουν οι ίδιες. 

Κατακράτηση οχήματος

Σύμφωνα με τις νέες ποινές, όχηµα που θα κατακρατείται δύναται να µεταφερθεί από εξουσιοδοτηµένο από αστυνοµικό πρόσωπο ή επόπτη του Τµήµατος Οδικών Μεταφορών ή κατόπιν οδηγιών τους, σε κατάλληλο κατά την κρίση του Αρχηγού Αστυνοµίας χώρο. Το Όχηµα θα παραλαµβάνεται από τον κάτοχό του ή τον ιδιοκτήτη του ή αντιπρόσωπό τους, εφόσον εκδοθεί ασφαλιστήριο που αφορά ευθύνη έναντι τρίτου. Καταβάλλονται από τον κάτοχό του ή τον ιδιοκτήτη του ή αντιπρόσωπό τους, πριν το όχημα παραληφθεί, τα πραγµατικά έξοδα της µετακίνησης και φύλαξής του. Σε περίπτωση που δεν θα καταβάλλονται τα πραγµατικά έξοδα ή αν το όχηµα δεν παραληφθεί εντός 2 µηνών από την ηµεροµηνία που ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος του ενηµερωθεί σχετικά από τον Αρχηγό της Αστυνοµίας για να το παραλάβει, αυτό δύναται να διατεθεί ως αζήτητη περιουσία σύµφωνα µε το άρθρο 32 του περί Αστυνοµίας Νόµου.

Η κατακράτηση οχήματος θα γίνεται για τους εξής λόγους:

-Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. 
-Άρνηση παροχής δείγµατος εκπνοής για έλεγχο αλκοόλης.
-Άρνηση ή αποφυγή µετάβασης στο χώρο που διενεργείται τελική εξέταση αλκοόλης. 
-Οποιοδήποτε πρόσωπο εµποδίζει µέλος της Αστυνοµίας ή άλλο εξουσιοδοτηµένο µε βάση νόµο πρόσωπο να ασκήσουν τις χορηγούµενες εξουσίες είναι ένοχο αδικήµατος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση µέχρι 6 µήνες ή / και σε χρηµατική ποινή µέχρι €2.000.

O υπεύθυνος του Τμήματος Τροχαίας Αρχηγείου Γιαννάκης Γεωργίου μιλώντας στην Offsite είπε λακωνικά: «Ελπίζουμε οι οδηγοί να εφαρμόσουν τα νέα μέτρα για να μην καταβάλλουν πρόστιμα».  

Πηγή:www.offsite.com.cy

 

Comments(0)

Log in to comment