Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων για 5 κενές θέσεις στην Εθνική Αρχή Στοιχημάτων


July 02, 2021
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις 5 κενές θέσεις Λειτουργού στην Εθνική Αρχή Στοιχημάτων λήγει σήμερα.

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων ενημερώνει το κοινό ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις πέντε (5) Κενές Θέσεις Λειτουργού ΕΑΣ Κλίμακας Α8-10-11 λήγει σήμερα, 2 Ιουλίου 2021 και ώρα 23:59 μ.μ.

Πληροφορίες για τα καθήκοντα και ευθύνες, τα απαιτούμενα προσόντα, τα Σχέδια Υπηρεσίας της Αρχής, καθώς και άλλες πληροφορίες σχετικές με τις θέσεις έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων και συγκεκριμένα στην ενότητα Προσωπικό(link is external).

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων στη διεύθυνση www.nba.gov.cy(link is external). Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνήσουν με την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση hr@nba.gov.cy(link sends e-mail), ή στον αριθμό 22 881800.

Η επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται κατά κύριο λόγο μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Άτομα που λόγω αναπηρίας αντιμετωπίζουν δυσκολίες και δεν μπορούν αλλιώς να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση μπορούν, εάν το επιθυμούν, να απευθύνονται για βοήθεια στο τηλέφωνο 22881800.

Comments(0)

Log in to comment