Τι αλλαγές θα δεις στην Κύπρο του 2020 με τη Στρατηγική Τουρισμού


January 13, 2020

Κατατέθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο η Εθνική Στρατηγική για τον τουρισμό μέχρι το 2030 που στοχεύει στην προσέλκυση πέραν των 4,8 εκατομμυρίων ξένων τουριστών και πέραν των 6 εκ. συνολικά, μέσα στα επόμενα 12 χρόνια. «Στόχος της Κύπρου είναι να συμπεριληφθεί στις 30 πιο ανταγωνιστικές τουριστικά χώρες παγκοσμίως σε βάθος δεκαετίας», δήλωσε ο υφυπουργός, μετά το πέρας της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, όπου κατατέθηκε η εθνική στρατηγική για τον τουρισμό μέχρι το 2030.

Στρατηγική Τουρισμού μέσα από:
5 Πυλώνες
7 Υποστόχοι / Θεματικές
22 Στρατηγικές / Δράσεις

Σε προηγούμενη έρευνα, η Brief παρουσίασε τις βασικές πτυχές της Εθνικής Στρατηγικής για τον Τουρισμό έως το 2030. Σήμερα η Brief σας παρουσιάζει τους 5 βασικούς πυλώνες με τους οποίους θα επιτευχθούν οι στόχοι του Σχεδίου, τους οποίους παρουσίασε ο Υφυπουργός Τουρισμού, Σάββας Περδίος, την περασμένη Τετάρτη (08/01).

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ BRIEF <<<

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσω της στρατηγικής θα αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες/προβλήματα του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου. Σύμφωνα με τον κ.Περδίο, η εθνική στρατηγική, που θα παρουσιαστεί και ενώπιον της Βουλής στις 21 Ιανουαρίου, περιλαμβάνει πέντε βασικούς πυλώνες.

  • Πυλώνας Πρώτος: Να καταστεί η Κύπρος ολόχρονος τουριστικός προορισμός
  • Πυλώνας Δεύτερος: Να έχουν οφέλη από τον τουρισμό όχι μόνο οι παραλιακές περιοχές, αλλά ολόκληρο το νησί, όπως τα ορεινά η ύπαιθρος και οι ακριτικές περιοχές
  • Πυλώνας Τρίτος: Να καθιερωθεί η Κύπρος ως ποιοτικός προορισμός, με την αύξηση της ανταγωνιστικότητας.
  • Πυλώνας Τέταρτος: Η Κύπρος να γίνει  πιο «έξυπνη» όσον αφορά την χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας,
  • Πυλώνας Πέμπτος: Σχετίζεται με την κλιματική αλλαγή και την αειφόρο ανάπτυξη. Σχετικά με τον τελευταίο πυλώνα, ο κ. Περδίος εξήγησε ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η εικόνα της χώρας ως ενός προορισμού που νοιάζεται για το περιβάλλον.

 

Πως θα επιτευχθούν;
Υπηρετώντας τους 7 υποστόχους/θεματικές ενότητες και τις 22 στρατηγικές δράσεις/ πρωτοβουλίες οι οποίες βρίσκονται στο πιο κάτω διάγραμμα, οργανωμένες κάτω από τις 7 θεματικές ενότητες, η Κύπρος θα καταφέρει να «πιάσει» τους στόχους της στρατηγικής.

Αναλυτικότερα:

Υποστόχος 1: Δημιουργία Εξαιρετικού Χαρτοφυλακίου Εμπειριών με 3 Δράσεις
1η Δράση

Θα δημιουργηθεί το πρόγραμμα «Experience Cyprus», ένας εξειδικευμένος οργανισμός (“The Cyprus Experience Agency”) ώστε να προσφέρει στους Τουρίστες «εμπειρίες» και να είναι στις επιλογές τους ως προορισμός για αυτές τις εμπειρίες.
Προτείνεται η δημιουργία 3 ειδών εμπειριών:
1/ top experiences 
: Περιλαμβάνουν ενδεικτικά την ανάπτυξη της μεγάλης περιήγησης της Κύπρου και ολόχρονου ημερολογίου πολιτιστικών εκδηλώσεων για το Κούριο
2/ brand experiences:  μικρο-εμπειρίες που προσδίδουν τοπική γεύση και σχετίζονται με τα σύμβολα/μύθους της Κύπρου, την κυπριακή κουλτούρα και παράδοση, όπως η προσφορά κυπριακού καφέ σε πολλά σημεία, π.χ. στα ξενοδοχεία κατά την άφιξη κ.α
3/ signature experiences: Τα «signature experiences» αφορούν εμπειρίες στενά συνδεδεμένες με την τοπική κουλτούρα που παρουσιάζουν παράλληλα προσωπικό χαρακτήρα.. Για παράδειγμα, ψαρεύοντας με τους ψαράδες, συμμετοχή σε εργαστήρια κατασκευής λευκαρίτικων, κεραμικών, κροσιέτ κλπ, ποδηλασία και κατασκηνώσεις στο Τρόοδος.

2η Δράση:
Δημιουργία ενός συστήματος σημάτων ποιότητας (System of quality labels) στη βάση διεθνών καλών πρακτικών για προορισμούς, αξιοθέατα, υπηρεσίες και προϊόντα με στόχο την προώθηση της κουλτούρας ποιότητας και καινοτομίας.  Θα στηρίζεται από ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας θα παρέχονται εύκολα πληροφορίες τόσο εσωτερικά στις επιχειρήσεις για τα κριτήρια συμμετοχής όσο και στο εξωτερικό, στους τουρίστες/διοργανωτές ταξιδιών για τα επίπεδα ποιότητας που παρέχονται από τους παρόχους υπηρεσιών στην Κύπρο, και τα οποία θα μπορούν να εμπιστευτούν.

3η Δράση
Να μειωθεί η οπτική ρύπανση, η οποία βρίσκεται σε εξαιρετικά ψηλά επίπεδα:

Στόχος είναι μια πιο καθαρή, αυθεντική και ψηλότερης αισθητικής Κύπρος, με δράσεις σε 4 κατηγορίες: (i) Εξωτερική σήμανση και διαφήμιση, (ii) ρύπανση, (iii) χρήση και προστασία της γης και (iv) αρχιτεκτονική.

Υποστόχος 2: Αριστεία στον Σχεδιασμό και Ανάπτυξη με δράσεις με 3 Δράσεις
4η Δράση

Εφαρμογή ολοκληρωμένων Σχεδίων Ανάπτυξης για κάθε τουριστική περιοχή (master plans), αναθεώρηση του σχετικού ρυθμιστικού πλαισίου ώστε να συνάδει με τη νέα στρατηγική τουρισμού, ετοιμασία πολιτικής για διαχείριση των θεμάτων που αφορούν στη διασφάλιση της απαραίτητης γης.

Παράλληλα διαφοροποιημένες μορφές τουρισμού και ειδικά προϊόντα θα προσφέρονται στις ορεινές περιοχές. Σημαντική παράμετρος για την τουριστική ανάπτυξη των ορεινών είναι η μετατροπή/ανάπτυξη 3-5 γραφικών χωριών σε θέρετρα.

5η Δράση
Δημιουργία Ομάδας Πληροφόρησης (Intelligence Team) στην Κεντρική Μονάδα Σχεδιασμού Τουριστικής Ανάπτυξης με στόχο να διασφαλίζεται ότι η μελλοντική ανάπτυξη του τομέα θα βασίζεται σε βαθιά κατανόηση των αγορών και της Κύπρου ως τουριστικού προορισμού και ως εκ τούτου θα συνάδει με τη δυναμική της αγοράς, εξελίξεις και τάσεις.

6η Δράση 
Δημιουργία εξειδικευμένης Μονάδας Ανάπτυξης Προϊόντων στην Εθνική Αρχή Τουρισμού (ΕΑΤ): Στρατηγικός σχεδιασμός και ανάπτυξη/αναβάθμιση προϊόντων, για διαφοροποίηση και εμπλουτισμό του χαρτοφυλακίου των προϊόντων που προσφέρει η Κύπρος, πέραν από το βασικό «Ήλιος και Θάλασσα», σύμφωνα με την στρατηγική. Η έναρξη ανάπτυξης 3 προϊόντων ανά έτος κρίνεται ως εφικτή ενώ επιτρέπει παράλληλα την επικέντρωση των προσπαθειών ώστε να δημιουργηθούν κάποια επιτυχημένα παραδείγματα, τα οποία να λειτουργήσουν ως αξιόπιστη και ελκυστική αναφορά για τον ιδιωτικό τομέα να ακολουθήσει τη νέα στρατηγική προϊόντων.

 

 

Υποστόχος 3: Προσέλκυση Επαρκούς Αριθμού Κατάλληλων Επενδυτών και Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) με 3 Δράσεις

7η Δράση
Δημιουργία εξειδικευμένης Μονάδας για Επενδύσεις στον τομέα του Τουρισμού στον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Επενδύσεων “Tourinvest Cyprus”: Εξεύρεση επενδυτών, παροχή τεχνικής υποστήριξης, διευκόλυνση επενδυτών μέσω του καθορισμού αποτελεσματικών διαδικασιών, ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας. Παροχή ενός μενού επενδύσεων (θέρετρα, αξιοθέατα, υποστηρικτικές υπηρεσίες, κλπ) για τους επενδυτές, συνοδευόμενα από όλα τα απαιτούμενα έγγραφα (για prelicensing και key due diligences).

8η Δράση
Υιοθέτηση Προγράμματος για δημιουργία και στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, απαραίτητο στοιχείο για προώθηση της καινοτομίας και ποιότητας, των εμπειριών και των προϊόντων ειδικού ενδιαφέροντος που αποτελούν το επίκεντρο της νέας στρατηγικής. Καταγραφή και δημοσιοποίηση των επιχειρηματικών ευκαιριών που διανοίγονται με τη νέα στρατηγική. Ανάπτυξη προγράμματος για ενθάρρυνση της επιχειρηματικής κουλτούρας. Εισήγηση για την ανάπτυξη ειδικού προγράμματος για νεοφυείς επιχειρήσεις (startup programme) ειδικά στον τομέα του τουρισμού που να ενθαρρύνει την επιχειρηματικότητα στον τομέα, ιδιαίτερα μεταξύ των γυναικών και των νέων. Δημιουργία κέντρων επώασης επιχειρήσεων και προγράμματος επιτάχυνσης στον τομέα του Τουρισμού προκειμένου να δοθεί ώθηση στις καλύτερες ιδέες και επιχειρηματικά μοντέλα.

9η Δράση
Αποτελεσματική διαδικασία εξεύρεσης στρατηγικών εταίρων/συνεργατών στις αγορές εξωτερικού: Δημιουργία Ειδικής Μονάδας στην Εθνική Αρχή Τουρισμού και υιοθέτηση στρατηγικής προσέγγισης για διαφοροποίηση και διεύρυνση του χαρτοφυλακίου εμπορικών καναλιών/συνεργατών/εταίρων μέσων μαζικής ενημέρωσης, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της νέας στρατηγικής. Η νέα προσέγγιση δεν θα περιοριστεί στους γενικούς τουριστικούς πράκτορες, αλλά θα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εξεύρεση νέων εταίρων σε σχέση με προϊόντα ειδικού ενδιαφέροντος και σε νέες γεωγραφικές αγορές που θα περιλαμβάνουν πράκτορες ειδικού ενδιαφέροντος, εξειδικευμένα ταξιδιωτικά γραφεία και ηλεκτρονικά ταξιδιωτικά γραφεία, εταίρους μέσων μαζικής ενημέρωσης, bloggers κλπ.

Υποστόχος 4: Κατάκτηση Περισσότερων και πιο Αποδοτικών Πελατών - με 3 δράσεις
10η Δράση.

Διαμόρφωση ενός νέου συστήματος διαχείρισης του κυπριακού “Brand”:
Η αρχιτεκτονική του «brand» πρέπει να περικλείει τα περιφερειακά brands (δηλ. των διαφόρων τουριστικών προορισμών εντός Κύπρου) και τα εμπορικά brands, δηλαδή ειδικά «brands» προϊόντων (π.χ. Premium Κύπρος, Κύπρος για οικογένειες) και «labels» (π.χ. εστιατόρια κυπριακής κουζίνας,) και «endorsements» (π.χ. καλύτερες 5 διαδρομές για περιηγητές, καλύτερες 5 διαδρομές για ποδηλάτες) που θα αναπτυχθούν για να προωθήσουν προορισμούς και εταιρείες που δεσμεύονται να προσφέρουν ψηλότερη αξία στους πελάτες τους. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλίζεται η μεταξύ τους συμβατότητα ενώ θα μεγιστοποιείται το όφελος που θα έχουν από τις δραστηριότητες που προωθούνται σε εθνικό επίπεδο.

11η Δράση
Εφαρμογή ενός σύγχρονου σχεδίου προώθησης (marketing), με ιδιαίτερη έμφαση στις σχέσεις με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και σε ψηφιακές μεθόδους εμπορίας (παρά στη συμμετοχή σε εκθέσεις και δημοσιότητα). Για παράδειγμα, αναβάθμιση της ιστοσελίδας του ΚΟΤ ώστε να παρέχει έμπνευση στους ταξιδιώτες πέραν από την πληροφόρηση, πληροφόρηση μέσα από κανάλια τρίτων
Επιπλεόν, στις χώρες μέσης και χαμηλής προτεραιότητας, εκπροσώπηση από γραφεία εμπορίας και το Υπουργείο Εξωτερικών/Εμπορικό Γραφείο αντίστοιχα.

 12η Δράση - Δράσεις για μείωση της εποχικότητας: 
Προσέλκυση περισσότερων τουριστών στην Περίοδο «Προ» και «Μετά» την περίοδο αιχμής (ΠΜΠ) “shoulder months” και ακολούθως στη χειμερινή περίοδο.

Ανάπτυξη επικοινωνιακής στρατηγικής συμπεριλαμβανομένων (πληρωμένων) άρθρων σε περιοδικά και εφημερίδες (advertorials), δημοσιότητα σε ταξιδιωτικά περιοδικά, καθώς και σε κανάλια στο διαδίκτυο όπως δράσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και διοργάνωση επισκέψεων για «bloggers».
Ετοιμασία στρατηγικής για τη χειμερινή περίοδο και μέχρι τουλάχιστον το 2025, εφαρμογή της σε δοκιμαστική βάση σε δύο μόνο επιλεγμένα συμπλέγματα/περιοχές, πριν την εφαρμογή της και στα υπόλοιπα συμπλέγματα/περιοχές που έχουν προοπτική για χειμερινό τουρισμό.

Υποστόχος 5: Δημιουργία Οφέλους για την Τοπική Κοινωνία και το Περιβάλλον - με 3 Δράσεις

13η Δράση
Ανάπτυξη του δείκτη «wise tourism index» ως εργαλείο για προώθηση της αειφορίας και αναγνώρισης και επιβράβευσης των τουριστικών φορέων που υιοθετούν πρακτικές που είναι περιβαλλοντικά, κοινωνικά και πολιτιστικά βιώσιμες. Θα αποτελείται από τρεις υποδείκτες

1/ περιβαλλοντικής βιωσιμότητας (π.χ. ποιότητα αέρα, κατανάλωση ενέργειας, προστασία υδάτων, προστασία ευαίσθητων περιοχών κλπ),

2/ κοινωνικής βιωσιμότητας (π.χ. τοπικές ευκαιρίες εργοδότησης, ισότητα φύλων, στήριξη τοπικών επιχειρήσεων, δίκαιο εμπόριο κλπ), και

3/ πολιτιστικής βιωσιμότητας (π.χ. προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς, ανάδειξη τοπικής ταυτότητας κλπ).

 14η Δράση
Ετοιμασία προγράμματος για υπολογισμό και μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 
(carbon footprint) από τουριστικές δραστηριότητες, και στήριξη του τομέα για εφαρμογή του, ανάπτυξη πρακτικού οδηγού με καλές διεθνείς πρακτικές. Δημιουργία συστήματος σήμανσης για τις επιχειρήσεις που μετέχουν στο πρόγραμμα παρέχοντας τη δυνατότητα προβολής της Κύπρου ως αειφόρου τουριστικού προορισμού. Ενημερωτική εκστρατεία για ενθάρρυνση συμμετοχής.

15η Δράση
Έναρξη πρωτοβουλιών “Made In Cyprus” (MIC) και “Soul of Cyprus” (SOC) για υποβοήθηση των τοπικών κοινοτήτων να αυξήσουν τα εισοδήματα τους και να διατηρήσουν την πολιτιστική τους ταυτότητα. Η πρώτη πρωτοβουλία θα διαλαμβάνει την πιστοποίηση τοπικών προϊόντων τα οποία θα διατίθενται τόσο χοντρικά στην τουριστική βιομηχανία, όσο και απευθείας στους τουρίστες μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας με δυνατότητα κατ’οίκον διανομής.

Η δεύτερη πρωτοβουλία θα περιλαμβάνει διαφορετικές κατηγορίες κυπριακών πολιτιστικών εμπειριών και εκδηλώσεων όπως μουσικές συναυλίες, τοπικά φεστιβάλ, εργαστήρια χειροτεχνίας, μικρά μουσεία, κλπ., ένα ολοκληρωμένο ημερολόγιο εκδηλώσεων, μόνιμων και εποχικών, που να αντικατοπτρίζει τόσο τη λαϊκή παράδοση όσο και τη σύγχρονη Κύπρο, οι οποίες θα πωλούνται μέσα από μια νέα πλατφόρμα εμπορίας (marketing). Εισήγηση εμπειρογνωμόνων για χρηματοδότηση τεχνικής βοήθειας για ανάπτυξη εμπειριών SoC.

Υποστόχος 6: Ανάπτυξη πολύ Ανταγωνιστικού «competitive diamond» για τον Τομέα του Τουρισμού - με  4 δράσεις

16η Δράση
Bελτίωση της ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας του κλάδου του τουρισμού στην Κύπρο, με την προώθηση της χρήσης νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας, κθώς και διεξαγωγή ετήσιου συνεδρίου ανταγωνιστικότητας με τη συμμετοχή διεθνών φορέων με στόχο την ανταλλαγή ιδεών και γνώσης όσον αφορά τις τελευταίες καινοτομίες, τεχνολογίες και καλές πρακτικές που θα μπορούσαν να είναι ωφέλιμες για την τουριστική βιομηχανία.

17η Δράση. 
-Δημιουργία Μονάδας στην Εθνική Αρχή Τουρισμού για σχεδιασμό στρατηγικής και τακτικής για αύξηση του όγκου των αερομεταφορών σε συνεργασία με την Hermes
-Συνεργασία με Οργανωτές ταξιδιών γι&

Comments(0)

Log in to comment