Ξεκαθάρισμα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ζητά ο Δήμος Λάρνακας


August 02, 2020

Ξεκαθάρισμα προθέσεων από τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ζητά πλέον ο Δήμος Λάρνακας μετά τις τελευταίες αρνητικές εξελίξεις σε τρία από τα πιο σημαντικά ζητήματα που απασχολούν την πόλη. Με δεδομένο ότι και τα τρία ανοικτά μέτωπα συνδέονται με προσωπικές υποσχέσεις του Προέδρου Αναστασιάδη προς την πόλη, ο δήμος αποτείνεται πλέον στον ίδιο και ζητά συνάντηση για να ξεκαθαριστεί το τοπίο σχετικά με την υπαναχώρηση της κυβέρνησης από τις προεδρικές δεσμεύσεις.

Ο Δήμος Λάρνακας απέστειλε επιστολή με ημερομηνία 27 Ιουλίου 2020 την οποία υπογράφει ο δήμαρχος Ανδρέας Βύρας στον Νίκο Αναστασιάδη με τρία σημεία ζητώντας συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο ή στη Λάρνακα το ταχύτερο δυνατό, ούτως ώστε να δοθούν εξηγήσεις προς τη δημοτική Αρχή και την πόλη της Λάρνακας για τα τρία εξής θέματα:

 

Πανεπιστημιακή Σχολή στη Λάρνακα – Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Θάλασσας

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρνακας ενημερώνει τον Πρόεδρο Αναστασιάδη για την αλλαγή στάσης του Υπουργού Παιδείας, ο οποίος στις 10 Ιουλίου 2020 ξέκοψε στον Δήμο Λάρνακας ότι δεν εγκρίνεται ο προϋπολογισμός δημιουργίας της Σχολής με το αιτιολογικό των οικονομικών συνεπειών λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή προς τον Πρόεδρο, το πιο ανησυχητικό δεν είναι η άρνηση για άμεση συμπερίληψη κονδυλίου, αλλά η θέση του Υπουργείου Οικονομικών ότι το αίτημα θα επανεξεταστεί στο μέλλον και ότι δεν υπάρχει ειλημμένη απόφαση δημιουργίας της Σχολής. Επίσης, γίνεται αναφορά σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις με τον Υπουργό Παιδείας οι θέσεις του οποίου επέτειναν την ανησυχία για την υλοποίηση του έργου. Ο Δήμος Λάρνακας θυμίζει στον Νίκο Αναστασιάδη ότι η χωροθέτηση της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Θάλασσας είναι ρητή προσωπική του εξαγγελία και ξεκαθαρίζει ότι το πλάνο προβλέπει κονδύλι στον προϋπολογισμό από φέτος. Αυτό, όπως διευκρινίζει η δημοτική Αρχή, μπορεί να είναι φέτος μειωμένο λόγω των νέων οικονομικών δεδομένων, ωστόσο για τα επόμενα χρόνια τα ποσά στους κρατικούς προϋπολογισμούς πρέπει ξεκάθαρα να αντανακλούν την πρόθεση για δημιουργία της Σχολής, όπως τονίζεται στην επιστολή.

 

Μετακίνηση Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών και Υγραερίου

Το δεύτερο θέμα που τίθεται ενώπιον του ΠτΔ είναι η παραβίαση των χρονοδιαγραμμάτων μετακίνησης των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών, όπως αυτά έχουν καθοριστεί από την ίδια την κυβέρνηση. Κυρίως γίνεται αναφορά στις εταιρείες υγραερίου, οι οποίες βγαίνουν εκτός χρονοδιαγράμματος σε ανησυχητικό βαθμό λόγω του γνωστού προβλήματος με την εκφόρτωση των πλοίων στο Βασιλικό.

Όπως ξεκαθαρίζει στον Πρόεδρο ο Δήμος Λάρνακας, με τα σημερινά δεδομένα το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα θα παραβιαστεί σίγουρα για περισσότερο από ένα χρόνο αφού μια από τις τέσσερις εταιρείες (δεν αναφέρεται αλλά είναι τα Ελληνικά Πετρέλαια) έχει δηλώσει ότι δεν θα ξεκινήσει εργασίες εάν δεν διευθετηθεί το θέμα της εκφόρτωσης. Αυτό, σε συνάρτηση με το γεγονός ότι οι κατασκευαστικές εργασίες χρειάζονται τουλάχιστον 12-14 μήνες, δείχνει το μέγεθος του προβλήματος, όπως υπογραμμίζεται στην επιστολή με την οποία ζητείται άμεση προσωπική παρέμβαση του Προέδρου προς όλες τις πλευρές για έναρξη εργασιών στο τερματικό της ΕΚΟ.

 

Παραχώρηση Παλαιού Νοσοκομείου στον Δήμο Λάρνακας για μεταστέγαση των Δημοτικών Υπηρεσιών

Το τελευταίο αλλά όχι έσχατο σημείο της επιστολής προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας είναι η παραχώρηση του παλιού νοσοκομείου στον Δήμο Λάρνακας για μεταστέγαση των Δημοτικών Υπηρεσιών. Ο Δήμος Λάρνακας θυμίζει ευθέως στον Νίκο Αναστασιάδη ότι ο ίδιος, με προσωπική του εξαγγελία στα εγκαίνια του Δημοτικού Κήπου στις 2 Μαΐου 2019, υποσχέθηκε ότι θα παραχωρηθεί ολόκληρο το παλιό νοσοκομείο. Ωστόσο, ο Υπουργός Υγείας, με επιστολή του στις 8 Ιουλίου 2020, αναίρεσε την προεδρική δέσμευση ενημερώνοντας την Τοπική Αρχή της Λάρνακας ότι το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την παραχώρηση μόνο μέρους του κτιρίου.

Ο Δήμος Λάρνακας ξεκαθαρίζει ότι με αυτά τα δεδομένα δεν είναι εφικτή η μετακίνηση του Δημοτικού Μεγάρου, αφού δεν αρκούν σε εμβαδό ούτε οι κτιριακές εγκαταστάσεις, αλλά ούτε και οι χώροι στάθμευσης για τους εργαζομένους και το κοινό.

 Πηγή:https://dialogos.com.cy/

Comments(0)

Log in to comment